SPAK kërkon konfiskimin e pasurive të dy vëllezërve ,dhe 3 të tjerëve të çështjes së “Toyota Yaris”

16/12 18:08
Credits to Apollon TV
SPAK kërkon konfiskimin e pasurive të dy vëllezërve ,dhe 3 të tjerëve të çështjes së “Toyota Yaris”

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar i kërkon Gjykatës konfiskimin e pasurisë së pesë personave të përfshirë në çështjen e “Toyota Yaris”. Bëhet fjalë për vlera monetare dhe pasuri të paluajtshme. 

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka përfunduar verifikimet pasurore për procedimin pasuror Nr.1 të vitit 2019, në ngarkim të shtetasve Klevi Cani, Edi Lika, Alban Mollaymeri, Elvis Vladi dhe Alfred Vladi.

Në përfundim të verifikimeve pasurore, bazuar në parashikimet e nenit 21 e vijues të ligjit Nr.10192 datë 03.12.2009 “Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” (ndryshuar me ligjin nr.70/2017), Prokuroria e Posaçme ka paraqitur në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar kërkesën për konfiskimin e pasurive ndaj të hetuarve të mësipërm, si më poshtë:

Vlerat monetare 3,432.130 euro dhe 80,000 franga zviceriane.
Një godinë banimi dy kate me sipërfaqe kati përdhe 147.6 m2, kati parë me sipërfaqe158.5 m2 dhe truall me sipërfaqe 404 m2, mbi të cilin është ndërtuar objekti, e ndodhur në Njësinë Administrative Nr.11, Tiranë.
Pronë e paluajtshme e llojit Ranishte me sipërfaqe 140 m2, e ndodhur në fshatin Draç – Ishëm në Gjirin e Lalzit, Durrës.
Pronë e paluajtshme e llojit Toke Arë me sipërfaqe 873 m2, e ndodhur në fshatin Draç – Ishëm në Gjirin e Lalzit, Durres.

© 2022 APOLLON TV. All Rights Reserved.